Raadpleging

 
Het zorgprogramma "Respiratoire Oncologie" (REO) behelst o.a. preventie (rookstopkliniek), vroege diagnostiek, diagnostische en interventionele endoscopie, stagering (bepaling van stadium of uitgebreidheid), functionele cardiopulmonale evaluatie, alle aspecten van behandeling, inclusief chemotherapie, doelgerichte moleculaire therapie en immunotherapie, en vervolgonderzoek.

Raadpleging Respiratoire Oncologie/Raadpleging Rookstop 
E105 (oranje, 1ste verdieping) / Tel: 016/344775
Donderdagnamiddag
Prof. K. Nackaerts
Prof. C. Dooms
Prof. E. Wauters
Prof. M. Lambrecht
Dr. P. Berkovic
Dr. K Vanhove
Mv. E. Vandebosch

Privé raadpleging vrijdagnamiddag
E105 (oranje, 1ste verdieping) / Tel: 016/347260 
Em. Prof. J. Vansteenkiste
Prof. K. Nackaerts
Prof. E. Wauters

Privé raadpleging dinsdagnamiddag
E105 (oranje, 1ste verdieping) / Tel: 016/347260 
Prof. C. Dooms

Raadpleging Thoraxheelkunde
E427 (oranje, 2de verdieping) / Tel: 016/344850
Vrijdagvoormiddag

Raadpleging Thorax Radiotherapie
E606 (beige, gelijkvloers) / Tel: 016/346670
Vrijdagvoormiddag

Voor de raadpleging, die zich dicht bij de hoofdingang van het ziekenhuis bevindt, volgt men na de inschrijving in de inkomhal de oranje bewegwijzering.
Tijdens de raadpleging wordt de patiënt in principe eerst gezien door een geneesheer-specialist in opleiding die nadien de gegevens doorneemt met de supervisor. De resultaten worden dan met de patiënt besproken. Tijdens deze raadpleging wordt er voldoende tijd uitgetrokken voor het beantwoorden van vragen.
De raadpleging is vaak de eerste contactname met het zorgprogramma Respiratoire Oncologie (REO).
Na het beëindigen van een behandeling komt de patiënt meestal terug op deze raadpleging voor vervolgonderzoek. Regelmatige controles volgen de evolutie van het ziektebeeld.

Via de raadpleging Respiratoire Oncologie kan ook een afspraak gemaakt worden voor de raadpleging rookstop.
Het rookstop programma dat aangeboden wordt is een geïndividualiseerd programma dat geleid wordt door een longarts en een psycholoog. Patiënten die wensen te stoppen met roken of die reeds gestopt zijn en herval vrezen, kunnen via dit rookstop programma begeleid worden. De totale begeleiding loopt over ongeveer 3 maanden waarbij maximaal een 8-tal visites worden gepland. Deze begeleiding wordt verzekerd door de psycholoog.